نوشته‌ها

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۳

ورزشکاران آیکیدو خراسان رضوی ، منسجم تر از گذشته همراه با مردم غیور ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند تا به آمریکا و کلیه ابرقدرتهای شرق و غرب بفهمانند

ملت ما تسلیم شدنی نیست

توجه شما را به چند عکس از شرکت آیکیدو کاران در این جشن ملی دعوت مینماییم

راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۹۱

آیکیدو کاران استان خراسان مانند سایر مردم ایران زمین در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال ۹۳ شرکت کردند . توجه شما را به عکس های گرفته شده از این راهپیمایی جلب میکنیم