نوشته‌ها

اهدای خون

با فرارسیدن ۹ مرداد و روز اهدای خون ، جمعی از آیکیدوکاران واجد شرایط  در مرکز اهدای خون مجتمع امید مشهد حضور بهم رساندند و با اهدای خون در اشاعه این امر خداپسندانه و نوع دوستانه شرکت نمودند . در پایان به رسم یادبود از سوی سازمان انتقال خون به اهدا کنندگان یک عد خودکار و یک دفترچه اهدا گردید . عکسهای مربوط به این خبر باستحضار میرسد