نوشته‌ها

استاژ فنی بهمن ماه ۹۳

با موافقت استاد کارآزاد رئیس سبک آیکیدو جمهوری اسلامی ایران استاژ فنی خراسان رضوی در تاریخهای پنجشنبه ۳۰ بهمن و جمعه ۱ اسفندماه ۹۳ برگزار شد . در این سمینار استاد کارآزاد به بیان فلسفه بخشهایی از سبک آیکیدو ، تاریخچه و نکات فنی در سبک آیکیدو پرداختد . همچنین نحوه بکار گیری ” کوزوشی” ( کشش) و نیز فنون ” یوبی اوساعه” و ” شیهوناگه ” و چند فن از فنون مبارزه با چوب ( Jo ) به فراگیران آموزش داده شد .

با تشکر از استاد کارآزاد ، روزهای خوب و با موفقیتی را برای ایشان آرزو مینمائیم