راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۹۱

آیکیدو کاران استان خراسان مانند سایر مردم ایران زمین در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال ۹۳ شرکت کردند . توجه شما را به عکس های گرفته شده از این راهپیمایی جلب میکنیم